Göster Anlat

Çocukların, evlerinden getirdikleri ve kendi seçtikleri bir eşya ya da nesneyi grup önünde arkadaşlarına göstererek ve onunla ilgili bilgiler vererek sunum yapmalarını kapsar. Buradaki amaç, başta çocuğun kendine olan güvenini geliştirmesini sağlamak olmak üzere, topluluk önünde konuşma ve sorulan sorulara uygun cevap verebilme becerisini kazandırmaktır. Ayrıca sunumunu yaparken de anlatacağı nesnenin detaylarına yoğunlaşır.

Becerini Sun

Bu program çocuğun kendi farkındalığını ve farklılığını keşfederek özgüvenini arttırmayı amaçlar. Yapabileceğine inandığı bir beceriyi öğretmenleri ve arkadaşlarının bulunduğu bir ortamda sunar.

Trafik ve İlk Yardım

-

İzle Öğren

-

Kavram Eğitimi

Amacımız soyut olan kavramları, öğrencilerimizin zihinlerinde biçimlendirmeyi sağlamak ve çocukları bu kavramlar üzerinde düşündürmektir.

Oyuncak Günü

Oyuncak gününde evimizden kendi seçeceğimiz şiddet içermeyen bir oyuncağımızı getiriyor ve bunu arkadaşlarımızla paylaşıyoruz.

Grup Çalışması

Proje çalışmalarında amacımız, çocuğun bir grupla çalışma ve bunun paralelinde işbirliği yapma, bilimsel çalışma alışkanlığının kazandırma, ne ve niçin sorularının peşinden gitmeyi öğretmektir. Çocuk projeye odaklandığında bir yandan sürece dahilken bir yandan da sonuca -işbirliği içinde- ulaşmayı hedefler. Bir projeyi yürüten grubun içine dahil olan çocuk, eleştirel düşünme yeteneğini ve kendine olan güvenini geliştirir.

Serbest Zaman Etkinlikleri

Serbest zaman etkinlikleri; çocukların öğretmen rehberliğinde, kendi ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda ilgilendikleri etkinliklerdir. Bu süreçte çocuklar, kendi çalışmalarını planlayarak, yaptıkları planlamayı uygulayarak, uygulamalarını görsel ve sözel olarak diğer çocuklar ve yetişkinlerle paylaşarak öğrenme süreçlerini tamamlarlar.

Çember Saati

-

Oyun

Genç bedenleri ilerde yaşamın gerektirdiği ciddi iş ve uğraşlara hazırlamak, yetiştirmek içindir. Gönüllerince düzenledikleri dramatik kurguluu oyunlarla çocuklar var olanla kendiince var olması gereken arasında ayrımı görmeye, günlük sıradan davranışlardan syrılarak yeniden yaratmaya yönelmektedir.Çocuklar günlük yaşantılarını etkileyen korkuları yenmek, sağıltmak içinde yeniden yaratmaya başvurmaktadır.

Okuma Yazmaya Hazırlık

Okuma yazmaya hazırlık çalışmaları olarak küçük kas gelişimini hedefleyen; kalem tutma ve kullanma, el-göz koordinasyonunu geliştirmeye yönelik etkinlikler, çeşitli çizgi çalışmaları yapılmaktadır.

Kitap Günü

Haftalık programımızda belirtilen Kitap Günü’nde kendi kütüphanemizden seçeceğimiz öykü, çocuk dergileri, masal kitaplarını okulumuza getiriyor, arkadaşlarımızla birlikte inceliyor, onun hakkında konuşuyoruz.

Sanat Etkinlikleri

Okulumuz tarafından belirlenen program paralelinde, küçük kas becerilerini geliştirmeye imkan veren bir takım boyama, çizme, yoğurma, yapıştırma, kesme, katlama etkinlikleri yapıyoruz. Burada çocuğun yaratıcı özelliklerini ortaya çıkarmayı, farklı malzemeleri farklı şekillerde kullanmalarını, sanata yönelik ilgilerinin uyandırılmasını amaçlıyoruz.

Olmak İstediğin Gibi Gel

Çocuklarımız "Olmak İstediğin Gibi Gel" gününde kendi seçecekleri bir mesleği öğretmenlerine ve arkadaşlarına anlatırlar. Bunun için evde bir takım ön hazırlık gerekir. O mesleği ifade eden aksesuarlar ya da kıyafetler getirilir, derste onlar giyilir ve meslek anlatılır. Burada çocuğun seçeceği mesleği önce belirlemesi, sonra üzerinde düşünmesi devamında da planlama ve ön hazırlık yaparak küçük bir sunum yapması hedeflenmektedir.

Yapı ve İnşaa Oyunları

-

Düşle, Planla, Yarat

-

Organik Tarım

Bahçemizdeki sebzelerimizle ilgileniyor, onlara düzenli olarak su verirken sorumluluk duygumuz gelişiyor ve gelişimlerini izliyoruz. Tohum, çiçek, meyve sürecini yakından yaşayarak gözlemliyoruz.