Vizyonumuz

Değişen ve gelişen teknolojiyi takip eden, kendini sürekli yenileyen, araştıran, çocuklarda sevgi dolu izler bırakan, dinamik ve çağdaş model bir okul öncesi eğitim kurumu olmaktır.

Misyonumuz

22 YILDIR DEĞİŞMEYEN EĞİTİM ÇİZGİSİYLE İLK ÇİZGİ EĞİTİM KURUMLARININ MİSYONU; Çocuklar sevgi, saygı ve kabul ortamında, destekleyici yaklaşımlarla gelişebilirler. Eğitimde, baskıyla değil iç disiplin geliştirerek olumlu davranış değişiklikleri meydana getirilir.

HER ÇOCUK TEKTİR. VE HER ÇOCUĞUN KENDİNE ÖZGÜ GELİŞİM HIZI VARDIR. Bu bağlamda hedeflerimiz;

*Atatürk ilke ve düşüncelerini benimseyen,

*Öğrenmede öğretmenin pasif, motive edici çocuğun etkin karar verici bir görev üstlenmesini sağlayan,

*Çocukların ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkarabilmelerine fırsat vermek için bilim odası, müzik odası, spor alanı gibi alanlar oluşturabilen,

*Her çocuğun benlik algısını güçlendiren, özgüvenini destekleyen,

*Kendini ifade edebilme becerisini geliştiren, *Öğrenmeye karşı istek ve merak uyandıran,

*Grup dinamiği içinde aktif katılımı teşvik eden,

*”Ben ve biz” olgularının yerleşmesini sağlayan,

*Kendine ve çevresine karşı sorumluluk bilincini geliştiren,

*Hayal gücü ve yaratıcılığın sınırlarını deneyen,

*Oyun aracılığı ile zihinsel keşif olanakları yaratan,

*”Düşünme-planlama-uygulama-değerlendirme yapma becerisi kazandıran,

*Zamanı doğru kullanmayı öğreten, aktif bireyler yetiştiren,

*Okul öncesi dönem çocuklarını başarılı bir şekilde ilköğretime hazırlanmasını sağlayan,

*Yabancı dil eğitiminin önemini bilen ve destekleyen bir eğitim kurumudur.