Beden Eğitimi ve Spor

Beden eğitimi ve Spor etkinlikleri, çocukların motor beceri ve yeteneklerini geliştirmek, olumlu davranışlar kazanmalarını pekiştirmek, sporu alışkanlık halinde sürdürmelerini sağlamak için yapılan etkinliklerden biridir. Okulumuzda Beden Eğitimi dersleri,uzman öğretmenler tarafından, bir çok spor dalının alt yapısını oluşturmaya yönelik olarak yapılmaktadır. Belli bir program doğrultusunda, sportif oyunlarla bedensel ve fiziksel yeteneklerinin keşfedilmesi amaçlanırken, özgüven duygusu gelişimi desteklenir.

Yüzme

Yüzme, tüm temel kas gruplarının kullanıldığı, iskelet sistemini geliştiren, tüm eklemlerin çalıştırıldığı ideal bir spor dalı olmasının yanı sıra, ‘dengeli’ kas gelişimi sağlayan bir spor dalıdır. Okulumuzda yüzme antrenörü tarafından verilen yüzme derslerinde, yaş gruplarına uygun olarak yüzme etkinlikleri planlanmakta ve eğlenceli aktiviteler halinde gerçekleştirilmektedir.Havuzlarımızın bakım ve temizliği ozon dezenfeksiyon sistemi ile gerçekleştirilir. Her ay sağlık bakanlığı tarafından düzenli kontrollere tabi tutulan havuzumuzda hijyen kurallarına titizlikle uyulur.

Drama

Öğrenme, eğitim etkinlikleri içindeki en önemli kavramdır. 
Biz eğitimciler en etkili ve kalıcı öğrenme sürecinin ‘yaparak yaşayarak öğrenme olduğu konusunda tartışmasız birleşmekteyiz, yaparak-yaşayarak öğrenme’ bakımından en etkili yöntemlerden biriside dramadır.

Okulumuzda drama dersleri profesyonel eğitim almış drama eğitmenleri tarafından verilmektedir. Derslerde; birey olarak düşünür, plan yapar, organize eder ve düşüncesini eyleme dönüştürerek uygulama çalışmalarına öncelik verilir. 

Çocuklar bu süreçte, yaşantılar yoluyla yeni davranış ve duyguları öğrenir, deneyim sahibi olur. Böylece, duygularını kontrol edebilme, değiştirebilme, düşüncelerini ifade edebilme, konuşarak iletişim kurabilme gibi yetenekleri öncelikli olarak gelişir. 

Ben ve diğerlerinin farkındalığını kazanır. Gerektiğinde lider olarak gerektiğinde gruba uyan olarak sosyal uyumu öğrenir.

Müzik

Müziğin insan yaşamındaki hemen hemen tüm işlevleri ancak müzik eğitimi sayesinde oluşur, değişir, gelişir ve yetkinleşir. Okulumuzda müzik dersleri uzman öğretmenler tarafından verilirken, çocuklarımız yaşamı algılama,yorumlama, yaratıcılık ve düşünme sistemini geliştirmeye yönelik çalışmalarla desteklenmektedir. Ayrıca Orff çalışmaları ile çocukların, duygularını ritm, müzik ve hareketle anlatabilme dinamiğinin, bu eğitimle açığa çıkarılmasına yönelik etkinlikler, kurumumuzda gerçekleştirilmektedir.

Plastik Sanatlar

Resim; çocuğun düşündüklerinin, algıladıklarının, ilişkilerinin hatta eleştirdiklerinin dışa vurumu olduğu için bir iletişim aracı olarak kabul edilir.

Çocuk resminde biz büyükleri çeken şey, eşya, nesneleri taze bir anlayışla yorumlayan çocuğa özgü, çağrılmadan zihne gelen ve gözlem yoluyla denetlenmemiş imgelerle yetinebilen bir gözdür.

İngilizce / Speaking

Okullarda yabancı dil eğitimi, yöneticilerden, tüm çalışanlara dek herkes ortak hedef doğrultusunda çaba gösterdiğinde başarılı olur. Bizler bu bilinçle çocuklarımıza yoğun İngilizce ders programımız yanında gün içinde de İngilizceyi, konuşma, duyma, iletişimde kullanma fırsatları yaratmakta, İngilizcesi sadece derste öğrenilen ve derste kalan bir etkinlik olarak değil yaşamın bir parçası olarak çocuklarımıza kazandırmaktayız. Öğretmenlerimiz ders programımızın oluşturulması ve oynayarak, eğlenerek İngilizceyi karşılıklı konuşarak doğru telaffuzla edindirmeye çaba göstermektedir. Amacımız kelime bilgisine sahip olmaları değil akıcı bir şekilde kendini ifade edebilmenin bir aracı olarak kullanabilmelerini sağlamaktır. Sık sık yaptığımız paylaşım derslerimizle velilerimizi de İngilizce kazanım programımızın içine dahil etmekteyiz.

Hareket ve Ritm Eğitimi

Ritim hareketlerin akımıdır. Belirli ve düzenli hareketlerin, birbirlerini izleyen gruplar halinde yapılması, görülmesi, duyulmasıya da hissedilmesidir. Ritim eşliğinde hareket etme hem çocuklar hemde yetişkinler için doğal bir süreçtir. Çağlardan beri insanlar tamtamın temposuna, şarkıya, deniz kabuğu sesine karşı duyarlı olmuşlardır. Ritim tutma insan yaşantısında çok önemlidir. Ritim ve müzikli hareketler kişinin kendi yeteneklerini ve bu yeteneklerinin sınırlarınıkeşfetmesine yardımcıolur.Ritim eğitimi alan her kişi öncelikle sesleri genel özellikleriyle tanır. Sesler arasındaki temel ilişkileri kavrar. Duygularını hareket yoluyla ifade edebilme becerisini kazanır.

Yoga

Yoga; nefes çalışmaları ve dinlenme tekniklerinden oluşur. Çocuğun beden farkındalığını, yaratıcılığını ve konsantrasyonunu artırır. Okulumuzda spor öğretmenleri tarafından verilen yoga dersleri sayesinde, çocukların konsantrasyonları artar ve daha dikkatli olurken aynı zamanda kas yapıları güçlenir ve dengeleri artar.

Satranç

Satranç, olaylar karşısında hızlı ve doğru düşünebilmeyi sağlarken, yaşanan durum karşısında doğru yorumlar yapabilmeyi geliştirir. Satranç dersleri ,alanında uzman öğretmenler tarafından verilirken,çocukların analitik ve stratejik düşünme yetenekleri geliştirilerek, planlı hareket etmenin önemi ve gerekliliği kavratılmaktadır. Öğrencilerimiz satranç derslerinde, hipotez kurmayı öğrenerek satranç oyunundaki kurgularını yıl içinde geliştirirler.

Seramik

Çocuklarımızın hayal güçlerini ve motor becerilerini kullanıp geliştirdikleri dersimiz.

Halk Oyunları

Halk oyunları; çocukların özgüven duygusunu kazanmalarının yanında, vücut - göz kordinasyonu gelişiminin sağlanması, ritim duygularının gelişmesi, sosyalleşmesi, kendi vücudunu tanıması, psikomotor gelişiminin hızlanmasını destekler.

Okulumuzda, 6 yaş gruplarının katıldığı halkoyunları etkinliğinde, uzman eğitmenler eşliğinde, çocuklarımıza kültürel zenginliklerimiz, yörelerimize ait halk dansları öğretilirken,farklı kültürlere ait halk danslarını ve kültürlerini de tanıma fırsatı bulurlar. 

Bu uygulamalarla birlikte, kendilerimi topluluk önünde estetik olarak ifade etme becerisi kazanmaları amacıyla yapılan çalışmalardır.

Modern Dans

Modern Dans vücudu sürekli koordinasyon içinde çalıştırırken kas gelişimiyle beraber esneklik ve çeviklik kazandırır. 

Bu sayede iskelet sisteminin güçlü ve düzgün gelişimini sağlarken, duruş bozukluklarını da giderir.
Okulumuzda, uzman eğitmenler eşliğinde modern dans eğitimi verilirken, koreografi ve eşli çalışmalar sayesinde analitik düşünme ve hızlı algılama becerileri geliştirilmesi sağlanır.

Aynı zamanda, birine karşı doğrudan sorumluluk ile sürekli oyunun içinde olma gerekliliği disiplini bu çalışma ile pekiştirilir.

Farklı müzik ritmleriyle çocukların hareket algı ve beceri kabiliyetini arttırır.